GSM telefonoverdrag - Helge Karlsen Elektronikk

Gå til innhold
Nytt 4G GSM overdrag for utmark
Jeg har nå konstruert et nytt GSM overdrag som går i 4G nettet.  De gamle 2G overdragene skal skiftes ut, da 2G nettet skal fases ut. Funksjonen på det nye er lik det gamle.
Normalt fungerer stasjonen som en gjennomsnakk, hvor alle brukere kan snakke med hverandre, og alle vil høre hva som blir sagt.
Alle radioer godkjent av Sikringsradioen har en nødknapp, og når denne aktiveres, vil overdraget ta imot nødalarmen og sende en SMS og deretter ringe opp 110-sentralen. Det etableres da GSM samband mellom radio som har utløst alarmen og 110-sentralen.  Noen radioer har mulighet for GPS, og da blir også posisjonen til den som har utløst alarmen mot 110-sentralen overført.


Tilbake til innholdet