GSM telefonoverdrag - Helge Karlsen Elektronikk

Gå til innhold
GSM overdrag for utmark
SR_Overdrag er et GSM telefonoverdrag konstruert til bruk på Sikringsradioen AS sine basestasjoner for overføringer av alarmer til 110 sentraler i GSM nettet.  Overdraget kan kobles til eksisterende og nye basestasjoner.
Normalt fungerer stasjonen som en gjennomsnakk, hvor alle brukere kan snakke med hverandre, og alle vil høre hva som blir sagt.
Alle radioer godkjent av Sikringsradioen har en nødknapp, og når denne aktiveres, vil overdraget ta imot nødalarmen og sende en SMS og deretter ringe opp 110-sentralen. Det etableres da GSM samband mellom radio som har utløst alarmen og nød sentralen.
Det må anskaffes et telefonabonnement, men ikke kontantkort da dette må lades. Hvis dette blir tomt, så vil ikke nødanrop gå igjennom til 110-sentralen (det er ikke 110 som benyttes som nummer). Anbefalt abonnement er Telenor M2M med tale.
SIM kort må ha en PIN kode for å fungere i overdraget.  VIKTIG: SIM kortet må ikke konfigureres slik at PIN kode ikke benyttes!
Når strøm kobles til overdraget, så vil det søke etter GSM nett.  Følgende skal skje med lysdiodene i fronten av overdraget:  STATUS blinker hurtig. Gjennomsnakk funksjonen på basen fungerer ikke før oppstart syklusen er ferdig og STATUS blinker med ett blink pr sekund.  Ved oppstart lyser REP ÅPEN og TONE, og når begge er slukket etter noen sekunder, vil GSM begynne å blinke, som indikerer at GSM modulen søker etter GSM nett. Når GSM nett er funnet, gis det talemelding på radio «GSM OK». Nå vil STATUS og REP ÅPEN begynne å blinke i takt med ett blink pr sekund. Oppstart syklusen er nå ferdig, og base er klar til bruk. Hvis GSM nett mangler, vil det komme feilmelding «GSM NETWORK ERROR» som talemelding på radio, eller «GSM SIM ERROR» hvis det er feil på SIM kortet (PIN mangler). Nødfunksjonen mot vaktsentral (110) vil da ikke fungere!  Melding «GSM OK» må komme over radio før nødfunksjonen fungerer.
Ved normal drift, så kan det forekomme at GSM nettet kan falle ut og feilmeldingen «GSM NETWORK ERROR» gis når base nøkles. Hvis feilmeldingen «GSM SIGNALSTRENGTH ERROR» komme over radio indikerer den at GSM har for dårlig signal mot GSM basestasjon.  GSM antenne må da sjekkes.  Ovcrdraget sjekker GSM nettet en gang pr minutt, og hvis det er GSM alarm, vil overdraget starte opp GSM på nytt.
Det er også mulig å ringe opp overdraget.  Når overdraget svarer, vil det komme noen toner, og deretter blir det stille i noen sekunder.  Deretter legges det ut en opptatt tone i noen sekunder, og så nøkler sender på base opp og det høres en kontinuerlig ringetone i alle radioer.  En radio kan nå svare det inkommende anropet.  Hvis ingen svarer, vil ringetonen bli borte etter noen sekunder, og den som har ringt opp basen kan da snakke ut over basen og en radio kan svare.
For å programmerer overdraget er det utviklet et PC-program (GUI) som kjører under Windows. Programmet benyttes til å konfigurere overdraget og GSM parametere, og oppdatering av ny programvare til overdraget.

OPPDATERING AV PROGRAMVARE I TELEFONOVERDRAGET:
Det er nå en del nye funksjoner i overdraget.  Det sendes nå en SMS når overdraget gir alarmer, slik at Sikringsradioen lettere kan følge med på statusen på basen.  Det er nå viktig at flest mulig overdrag blir oppdatert.
Fil som gir engelske ord ved utlesing av status er oppdatert med flere ord og ny stemme.
Hvis du ikke ønsker å gjøre det selv, send det til meg, adresse finner du her.
Slik gjør du:
 1. Du trenger en PC USB til MiniUSB B kabel som kobles mellom en USB port på PC og kontakt på front av overdraget merket USB.
 2. SIM kort tilhørende base må være i overdraget.
 3. Last ned programvaren SetupSRadio.EXE som du finner nedenfor, og lagre det på din PC.
 4. Start nedlastet lagret program ved å dobbeltklikke på det, og programvaren blir installert på din PC.
 5. Koble USB kabel mellom overdrag og PC, +12V fra base skal være tilkoblet overdraget og spenning på.
 6. Når programmet er installert, finner du et Icon på skrivebordet kalt SRadio GUI.
 7. Start programmet fra skrivebordet, og når programmet har startet, klikk på knappen "Koble til overdrag".
 8. Se i rød tekstboks i programmet hva som skjer, PC programvare skal automatisk finne overdraget.  
 9. Hvis ikke PC finner overdraget, kan USB driver mangle.  Forsøk å klikk på "Installer USB driver" i Hjelp menyen.  Når drivere er installert, start PC på nytt.
 10. Når PC programvare er koblet til overdraget, vil installasjon av ny programvare starte automatisk.  Tekst i rød tekstboks viser framgangen.  Ikke gjør noe før teksten "OPPDATERING FERDIG" vises.
 11. Når programvare er overført, er overdraget klar for bruk.  Du trenger ikke starte det opp på nytt.
 12. Lukk PC programmet, og fjern USB kabel.

PC-program for oppdatering (GUI)
Versjon 1.7.12

SetupSRadio.exe    13.07.2019

Manual SRadio overdrag PDF
Tilbake til innholdet