Håndapparater GPS - Helge Karlsen Elektronikk

Gå til innhold
GPS i analoge radioer

I Icom IC-F1000 Compact kan GPS modul bygges inn slik at GPS posisjon blir overført i SMS til 110-sentralen ved nødanrop.
Kombinerte analoge/digitale (DMR) radioer med GPS vil IKKE sende GPS-posisjon til analoge baser, f.eks Hytera.

Når er radio med GPS blir skrudd på, høres det "pipp - pipp - pipp" i høyttaleren, som indikerer at du har en radio med GPS.  GPS vil umiddelbart begynne å søke etter posisjonen, og dette vil ta litt tid.  Innendørs er det ikke sikkert at GPS vil oppdatere seg da signalene fra GPS satellittene kan bli for svake.  Utendørs vil det normalt ta 30 - 60 sekunder, avhengig av terreng og plassering av GPS satellitter på himmelen.  Når GPS posisjonen er oppdatert, vil det høres en "pipp" i radioen. Ved å benytte nødknappen, vil nå posisjonen overføres til 110-sentralen som vil få denne opp i kartverket og ser umiddelbart hvor radioen befinner seg.  Dette er til stor hjelp for nødetatene hvis du trenger øyeblikkelig hjelp.
Strømforbruket i radioen blir litt større med GPS, men det er konstruert slik at GPS vil bruke minst mulig strøm, slik at levetiden på batteriet ikke blir så veldig mye kortere.
GPS modul søker ikke posisjon kontinuerlig.  Etter at den har oppdatert posisjonen etter at radio er slått på, vil GPS modul bli satt i strømsparefunksjon, og posisjonen blir oppdatert hvert tiende minutt.  Dette vil medføre at posisjonen ikke er helt nøyaktig til enhver tid, men vi har valgt det slik på grunn av batteri kapasiteten.
GPS modul bruker ca 20mA når den søker posisjon, og ca 3mA i strømspare modus.
Batteriet vil normalt vare minimum en arbeidsdag hvis ikke radioen er mye benyttet til samtale.

NØDKNAPP
Nødknappen befinner seg på toppen av radioen.  Denne må holdes inne kontinuerlig i minimum 3 sekunder før nødalarm blir aktivert.  Det høres da noen toner i radioen, og da må nødknappen slippes.  Etter en liten stund svarer basestasjonen som har tatt i mot anropet med "Emergency alarm call" (baser med 4G overdrag), deretter skal det komme talebeskjed "SMS OK", og deretter ringes 110-sentralen opp.  Du svarer 110-sentralen ved å trykke på sendeknappen (PTT) på radioen. Husk å slippe PTT knappen når 110-sentralen skal svare deg.,
Tilbake til innholdet