Håndapparater GPS - HKE

Go to content

Main menu:

Sikringsradio
GPS i analoge radioer

I radioene W-COM WH3, Zodiac Extreme og Icom IC-F1000 (Compact) kan GPS modul bygges inn slik at GPS posisjon blir overført i SMS til 110-sentralen ved nødanrop.
Kombinerte analoge/digitale radioer med GPS vil IKKE sende GPS-posisjon, f.eks Hytera.
Det er kun ovennevnte radioer som har mulighet for innbygging av GPS modul.  Sikringsradioen sine basestasjoner er kun analoge, men digitale løsninger vil nok komme en gang i framtida.

Når er radio med GPS blir skrudd på, høres det "pipp - pipp - pipp" i høyttaleren, som indikerer at du har en radio med GPS.  GPS vil umiddelbart begynne å søke etter posisjonen, og dette vil ta litt tid.  Innendørs er det ikke sikkert at GPS vil oppdatere seg da signalene fra GPS satellittene kan bli for svake.  Utendørs vil det normalt ta 30 - 60 sekunder, avhengig av terreng og plassering av GPS satellitter på himmelen.  Når GPS posisjonen er oppdatert, vil det høres en "pipp" i radioen. Ved å benytte nødknappen, vil nå posisjonen overføres til 110-sentralen som vil få denne opp i kartverket og ser umiddelbart hvor radioen befinner seg.  Dette er til stor hjelp for nødetatene hvis du trenger øyeblikkelig hjelp.
Strømforbruket i radioen blir litt større med GPS, men det er konstruert slik at GPS vil bruke minst mulig strøm, slik at levetiden på batteriet ikke blir så veldig mye kortere.
GPS modul søker ikke posisjon kontinuerlig.  Etter at den har oppdatert posisjonen etter at radio er slått på, vil GPS modul bli satt i strømsparefunksjon, og posisjonen blir oppdatert hvert tiende minutt.  Dette vil medføre at posisjonen ikke er helt nøyaktig til enhver tid, men vi har valgt det slik på grunn av batteri kapasiteten.
GPS modul bruker ca 30mA når den søker posisjon, og ca 10mA i strømspare modus.
Batteriet vil normalt vare minimum en arbeidsdag hvis ikke radioen er mye benyttet.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu