Teknisk løsning - Helge Karlsen Elektronikk

Gå til innhold
Teknisk løsning GSM overdrag for utmark

Sikringsradioen AS har som mål sammen med lokale sikringsradiolag å knytte vaktordning mot en 110-sentral.  110-sentralene kan ligge utenom radio dekningsområdet for basene, og det benyttes et GSM telefonoverdrag for å overføre alarmer. SRadio for utmark benytter foreløpig bare analoge basestasjoner.  Ferdes du mye i utmark, er SRadio en god sikkerhet, da det mange steder har dårlig GSM dekning.
Når en alarm utløses fra en radio (rød knapp aktivert i mere enn 3 sekunder), sender radioen alarmanropet til basen.  Når base har mottatt alarmen, sendes det en SMS som inneholder ID til radio som har utløst alarmen + GPS posisjon fra radio med GPS modul + en forhåndsprogrammert melding  til 110-sentralen, og deretter ringes 110-sentralen opp slik at den som har utløst alarmen kan snakke med operatør på 110-sentralen.  Trenger du medisinsk hjelp, vil 110-sentralen enkelt koble deg over til AMK.
Systemet består av en gjennomsnakk (base) stasjon med et telefonoverdrag.  Normalt fungerer stasjonen som en gjennomsnakk uten tone åpning, hvor alle kan snakke med hverandre, og alle vil høre hva som blir sagt. Base kan også settes til gjennomsnakk med toneåpning.
Hvert Sikringsradiolag har en egen kode for åpning av base når satt til toneåpning, og alle radioer tilhørende laget må ha denne koden programmert.  
Det er ikke alle baser som er oppdatert med overdrag for overføring av alarmer til en 110-sentral.  Ønsker du å oppgradere, ta kontakt med Sikringsradioen for mere informasjon angående tekniske løsninger og økonomisk kompensasjon.

UTSTYR:
En basestasjon består av en analog repeater (digitale er ikke innført enda) med et GSM telefonoverdrag.  Ettersom dette er utstyr som også skal fungere f.eks i uvær når strøm er borte, kreves det at installasjonen har nødstrøm.  Denne består av en batteribank på minimum 100 Ampere timer som skal lades av solseller, vindmølle eller en brenselselle.  Antenne oppsett må være veldig solid, og tåle norske værforhold.

RADIOER:
Kun radioer godkjent av Sikringsradioen kan benyttes, og det betales en årlig konsesjonsavgift.  Kontakt din forhandler eller Sikringsradioen for mere informasjon.  Radioen skal programmeres med ID gitt av Sikringsradioen.  Hver radio har sin unike ID, og denne overføres til 110-sentralen når nødknappen benyttes.  110-sentralen finner da lett igjen navnet på eier av radioen som har utløst alarmen.

GSM:
Det er valgt en løsning hvor alarmene overføres i GSM nettet.  GSM kan falle ut, men mange basestasjoner står plassert høyt i terrenget, og vil nå flere GSM basestasjoner om en skulle falle ut.  Ved strømbrudd i et distrikt, kan basen nå en GSM stasjon som benytter nødaggregat. Dette finnes på flere stasjoner som distribuerer radio/TV.

GPS:
Jeg har utviklet et kort som kan settes inn i Icom sin Compact radio.  Ved nødalarm vil da geografisk posisjon bli overført til 110-sentralen, slik at de umiddelbart kan se hvor du befinner deg.

Overføring av alarm til en 110-sentral


Tilbake til innholdet